Filetare

Filetarea este un procedeu de creare a unui filet sub forma unui canal elicoidal dispus pe o suprafaţă cilindrică exterioară sau interioară – obţinând filete cilindrice sau sub forma unei suprafeţe elicoidale conice, generate pe o suprafaţă conică exterioară sau interioară – obţinând filete conice.

Procedeele de filetare pot fi:

a) filetare prin aşchiere;

b) filetare prin deformare plastică la rece (rularea filetelor).